Защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на Интернет адрес www.gabriella-shop.com.

Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената процедура за изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на Интернет адрес www.gabriella-shop.com.

Всеки един Потребител, с приемането на настоящите Общи условия, се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от Потребителя за това.